Hành trình “Gieo Trồng Màu Xanh - khi trong ta có bình an đất Mẹ cũng sẽ bình an” do We Wake Up Founder | Forest Link | be-in phối hợp thực hiện.

Blog Image

Mỗi năm chúng mình làm nhiều chương trình retreat, gây quỹ để đến hẹn lại lên, vào mùa mưa chúng mình lại đi trồng cây.

Sau 1 năm gián đoạn do dịch covid, năm nay chúng mình lại tiếp tục hành trình "Gieo trồng màu xanh" của mình tại Núi Tượng, Nam Cát Tiên, Đồng Nai.

Chúng mình cùng nhau tổ chức trồng cây kết hợp du lịch đến Núi Tượng, Nam Cát Tiên ngày 20-21/ 08/2022.

- Cùng trồng cây trên Đất Mẹ - Cùng tham quan vườn cacao Đồi Đá (Stone Hill)

- Cùng chia sẻ vòng tròn - Cùng thưởng trà và thiền hành

- Cùng có mặt cho nhau, chơi với cây và kết nối tình thương với Đất Mẹ.

Chúng mình đã trồng được 400 cây rừng cùng Núi Tượng Foundations và hỗ trợ cộng đồng địa phương hệ thống tưới tiêu.